23 kwietnia 2024

Outsourcing kadr i płac – kiedy warto wprowadzić go w firmie?

2 min read
Outsourcing kadr i płac Gorzów

Outsourcing kadr i płac to nic innego, jak przekazanie zewnętrznej firmie obsługę procesów kadrowo-płacowych. Dzięki temu nie musimy zatrudniać w naszym przedsiębiorstwie dodatkowych specjalistów z tego zakresu, usprawniamy działania z tego obszaru oraz minimalizujemy koszty operacyjne. Dużym benefitem korzystania z outsourcingu jest duża poufność.  Kiedy warto się na niego zdecydować? Jak przygotować się do outsourcingu?

Outsourcing kadr i płac – zakres obowiązków

 Firma zewnętrzna przejmie wszystkie czynności z zakresu obsługi kadrowo-płacową pracowników. Zaliczają się do nich m.in:

  •  naliczanie płac pracowników etatowych oraz osób świadczących pracę na podstawie umów zlecenie oraz umowy o dzieło,
  •  przygotowywanie dokumentów kadrowo – płacowych dla pracowników (deklaracji PIT, informacji o składnikach wynagrodzenia oraz o odprowadzanych składkach ZUS),
  • sporządzanie deklaracji dla US i ZUS,
  • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, rozwiązań stosunku pracy, wystawianie świadectw pracy,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników i ewidencji urlopowej, wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, monitorowanie ważności okresowych badań lekarskich,
  • rozliczanie czasu pracy,
  • obsługa przelewów bankowych,
  • ustalanie uprawnień do urlopów oraz odszkodowań i odpraw,
  • przygotowywanie raportów i zestawień wedle potrzeb klienta,
  • bieżące doradztwo w zakresie wynagrodzeń i spraw personalnych.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy zewnętrznej?

Outsourcing kadr i płac Gorzów daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Otrzymują dostęp do wiedzy  i zasobów dostawcy usługi – generuje to dodatkową korzyść finansową, poprzez uniknięcie zakupu programów kadrowo-płacowych. Firma zewnętrzna to gwarancja bezpieczeństwa danych i ciągłość obsługi procesów.

Zanim zdecydujesz się na takie działania, zorganizuj audyt obecnie działających struktur kadrowo-płacowych w firmie. Należy w sposób indywidualny oszacować korzyści i zagrożenia płynące z outsourcingu. Jesteś zdecydowany na outsourcing kadr i płac? Przygotuj listę działań i operacji, które chcesz przekazać firmie zewnętrznej.

Praca Poznań

Praca Poznań – kto szuka pracy jako specjalista ds. kard i płac?

Firma zewnętrzna to nie jedyne rozwiązanie na outsourcing w Twojej firmie. Chciałbyś mieć jedną osobę zajmującą się sprawami kadrowo-płacowymi, ale nie chcesz zatrudniać pracownika? Poszukaj wirtualnej asystentki! Możesz znaleźć ogłoszenia na popularnych portalach internetowych lub skontaktować się z firmą zrzeszającą wirtualne asystentki.

Copyright © Wszelkie prawa zastrzeżone | Newsphere by AF themes.